Összefoglaló az EQUAL-ről

Mi az EQUAL?

    Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek.
    A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.
    A program végrehajtásának irányítása a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban (SZMM) működő Irányító Hatóság feladata. Az EQUAL kísérleti jellegére való tekintettel különösen fontos a megfelelő szakmai háttértámogatás biztosítása a program megvalósítása során. Az Irányító Hatóság munkáját, valamint a fejlesztési partnerségek projektjeinek kidolgozásának és végrehajtását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programiroda fogja szakmailag segíteni.


Az Egyesület EQUAL programban végzett tevékenysége
       
A Békés Megyei Nők  Egyesülete az EQUAL „Az esély bölcsődéje” megnevezésű Uniós pályázatban fejlesztési partnerként dolgozott. A program a GYES, GYED-en lévő kisgyermekes anyák képzését, a munkaerőpiacra való visszakerülését segítette. Az Egyesület a program keretein belül a kisgyermekes anyák számára egy jogtárat állított össze „Tudod-e jogaid?” címmel, a Békés megyében élő kisgyermekes anyák és a megyében működő vállalkozások körében felméréseket és tanulmányt készített, a képzésben résztvevők toborzásának és kiválasztásának folyamatát látta el. A képzés ideje alatt tanácsadási szolgáltatást nyújtott a programban résztvevők számára, folyamatosan kapcsolatot tartott fenn a résztvevők és a képzést végző intézmény között, munkahelyeket kutatott fel a képzésben résztvevők számára.

Az EQUAL túlvállalási szakaszában foglalkoztatást támogató szolgálatot működtetett. A program álláskeresési tanácsadással, munka-pálya tanácsadással, mentálhigiénés tanácsadással, munkaerő- piaci előadással, grafológiai elemzéssel, mentorálás, napi állás kiajánlásokkal segítette a gyermekes anyák munkahelyhez jutását. A program befejezését követően a „Meséken túl a munka világában” című hatás tanulmányban a féléves tevékenység tapasztalata összesítésre került.