A kisgyermekes anyák helyzete Békés megyében

Jelen kutatás arra irányul, hogy feltérképezzük a Békés megyében élő, kisgyermeket nevelő édesanyák élethelyzetét, körülményeit, családi státuszát, jövőképét, tanulással és a munka világával kapcsolatos ambícióit. Az önkitöltős, kérdőíves adatfelvétel 2005. októberében zajlott, tizenkilenc településen a védőnői hálózat munkatársai keresték meg a véletlenszerően kiválasztott, elsősorban gyesen vagy gyeden lévő anyukákat. A kutatásba bevont hatszáz nő gyakorlatilag kivétel nélkül együttmőködő volt, a teljes kérdőívvel kapcsolatban válaszmegtagadással nem találkoztunk, de egy-egy részterületen előfordult, hogy a megkérdezettek nem kívántak válaszolni. Bár a kérdezőbiztosként tevékenykedő védőnők ismerték a megkérdezetteket, a kérdőívek kitöltése névtelenül és önkéntesen történt. A kutatás nem reprezentatív mintán valósult meg, de a hatszázas elemszám alkalmas arra, hogy az édesanyák illetve családjaik helyzetéről a vizsgálni kívánt területen általánosítható következtetéseket vonjunk le.

A szociológiai felmérés itt megtekinthető:
A kisgyermekes anyák helyzete Békés megyében
dr. Frey Mária, tudományos tanácsadó előadása:Vállalati, vállalkozói kérdőív felmérés eredménye

Felmérésünk célja, hogy „Az esély bölcsődéje” EQUAL projekt keretében felmérjük a gyermekes anyák munkahelyi elhelyezkedésének kritikus faktorait, illetve a lehetséges megoldásokat. Az összeállított anyag száz cég kérdőíves felmérése alapján készült.

A kérdőív eredménye itt található