A meséken túl a munka világában című kiadvány

A hatástanulmány célja a gyesrõl, gyedrõl a munkavilágába visszatérni szándékozó anyák elhelyezkedését segítõ EQUAL Az esély bölcsõdéje elnevezésű program túlvállalási idõszakának keretében folytatott segítõ tevékenységek tapasztalatainak dokumentálása, kiértékelése, és az elért eredmények terjesztése. Javaslatok kidolgozása a kisgyermekes anyák munkaerõ-piaci viszszavezetésére. A hatástanulmány kiadvány formájában történõ megjelentetése és eljuttatása mindazon civil szervezetekhez, akik a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását célozzák meg.

A kiadvány itt található