A női civil szervezetek hálózatának építése

A Békés Megyei Nők Egyesülete 2008. szeptember 18-án megtartott programja

Az Egyesület a programot a Széchenyi ligeti Körösök Völgye Látogató Központban tartotta. A programra három előadó lett felkérve.
Pocsajiné Fábián Magdolna a Békés Megyei Közösségfejlesztők Egyesületének titkára több évtizedes civil tevékenysége folytán jól ismeri a helyi társadalmi szervezeteket azok tevékenységét és szerveződési formáit. Előadását a helyi társadalmi szerveződések felvázolásával kezdte, mely jellemzői a lokális kötődés, helyi kapcsolatok, hagyományok, szokások és érdekeltségi tagoltság. Ismertetett  olyan  fórumokat, civil szervezeteket, helyi elektronikus és írott médiákat, melyek a helyi nyilvánosság szintereit alkotják .A jogilag bejegyzett önkéntes tevékenység során  létrejött civilek a térségben a kormányzattól, független,  nem nyereség orientált tevékenységet folytató önszerveződések.

Radics Edit a hódmezővásárhelyi  "e-NÍVÓ Együttműködő Női Vállalkozók Dél-Alföldi Regionális Közhasznú Egyesület" vezetője, előadásában a vállalkozó nők programjáról és az Egyesület alakulásáról tartott előadást.
"A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése"című Hefop pályázatban a vállalkozó nőket támogatták a vállalkozásuk fejlesztésében. Az 52 fős programhoz csatlakozó nők 70%-a évek óta aktív vállalkozóként dolgozott. A projektben az informatikai képzést és a üzleti terv készítését azok  elsajátítását részesítették előnyben a célcsoport tagok. A tevékenységek bemutatására vásárral egybekötött kiállítást rendeztek 19 kiállító közreműködésével, mely a Csongrád megyei vállalkozások körében aratott nagy sikert. A program befejezéseként 11 fővel  megalakították a Női Vállalkozók Egyesületét. Az egyesület elsősorban a vállalkozó nők együttműködésével kíván hozzájárulni a nők által működtetett vállalkozások eredményességéhez. Célként  a szakmai ismeretek bővítését, a kisvállalkozások versenyképességének és hátrányos helyzetű célcsoport gazdasági szerepvállalásának támogatását tűzték ki. A felvállalt célokat a család és munka összeegyeztetése, családbarát vállalkozások népszerűsítése, minőség szakmai fejlődés, tolerancia stb. értékek mentén szándékoznak megvalósítani. A megalakult társadalmi szervezet nemcsak  a  program fenntarthatóságához járult hozzá, hanem a vállalkozók részére oly fontos  folyamatos  tapasztalatok átadásához is.
 
Szabó Zsóka a budapesti Nők a Holnapért Alapítvány elnöke  női foglalkoztatási lehetőségekről azok elősegítéséről az érdekérvényesítésről tartotta beszámolóját.
Előadásában hivatkozott az Európai Uniós kötelezettségekre,  a nők munkavállalást elősegítő jogi környezetre, úgymint az ország  jogharmonizációs felvállalása az unió felé. Felsorolta azokat az alkotmányos jogokat, melyek védik a nők egyenjogúságát, a munkához való jogot és az egyenlő munkához egyenlő bér jogát. A nők elhelyezkedését elősegítő foglalkoztatási törvény, a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások és különböző bértámogatások eszközével segíti elő.

A Lisszaboni stratégia olyan foglalkoztatási fejlődést irányoz elő, amely annak folyamatos növekedését feltételezi, és ebben a nők 60%-os arányát. Előadásában beszélt a start kártya lehetőségekről, mellyel előtérbe helyezik a fiatalokat, a nőket érintő:  Gyed, Gyes, Gyet és családtag ápolása miatt munkából távolmaradókat, valamint a Start Extra programmal az 50 év feletti munkavállalókat.
Az előadó befejezésként azokat az érdekképviseleti és érdekérvényesítési lehetőségeket ismertette   a résztvevőknek, melyek  pozitív változás esélyét jelentik  a nők foglalkoztatása terén.
 
Az előadások befejezését követően a résztvevők számos kérdést tettek fel, mely leginkább a női munkavállalás területét érintette.  A program résztvevői a megye különböző településeiről voltak jelen, nagyrészt a Békés Megyei Nők Egyesülete szervezeteinek településeiről. Az előadások hasznosak voltak, a program alkalmat adott a női civil szervezetek munkájának megismeréséhez, többek közt  a Battonyán működő Esély Ház nőket támogató tevékenységéről ezúton volt  lehetőség bővebb információhoz jutnunk,   a ház jelen lévő munkatársának beszámolójából.