„NŐK-MUNKA-TANÁCSADÁS - Békés megyében”

A munkaerő-piaci szolgáltatásunk célja az emberi erőforrások fejlesztése, aktivizálása révén a munkakeresők hosszú távú, hatékony, motivált munkavégzésének támogatása. Megyénkben a szolgáltatást a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levő rétegek: regisztrált álláskeresők, az aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló, a közmunka programban foglalkoztatott, pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek és az őket foglalkoztatni szándékozó munkáltatók számára nyújtott segítséget. Szervezetünk alaptevékenységéből adódóan, ezen célcsoportokon belül is, kiemelten a nők és hátrányos helyzetű személyekre kívántunk fókuszálni. Ambicionáltuk az álláskeresőket, hogy hivatásuk legyen a munkájuk, melyben meg tudják fogalmazni és élni egyéni motivációjukat; tudatosak, igényesek legyenek és felelősségteljes szemlélettel rendelkezzenek. Munkáltatói oldalról fontosnak tartottuk az emberiességet a megfelelő munkakörülményeket ahhoz, hogy kisebb legyen a fluktuáció és motiváltak legyenek a dolgozóik. Több alkalommal hirdettük meg, tevékenységünket, a Békés Megyei Hírlapban, a Csabai Mérlegben, mely ingyenes város lap, valamint szóróanyagokon.

Egyesületünk Kazinczy utcai telephelyén, mely munkaerő-piaci szolgáltatásunk minősítésének a színhelye is, fogadtuk az álláskeresőket és a munkáltatókat. A program végrehajtásakor az akkreditációnk során kapott nyomtatványokat használtuk. Számos esetben találkoztunk fiatal munkavállalókkal és frissen szerzett szakmával rendelkezőkkel, akiknek nem volt még gyakorlata. Az egyesületünknél jelentkező álláskeresőknek segíttettünk önéletrajzuk megírásában valamint napra kész információt kaptak e-mailben, telefonon, az interneten és más médiában megjelenő álláslehetőségről. Segítséget adtunk számítógéppel nem rendelkezőknek, hogy az egyesület irodájából küldtük el álláshirdetésre a jelentkezésüket. Az álláskeresés céljából nálunk jelentkezők közül 50 % elhelyezkedett a nyílt munkaerő-piacon. Az egyik munkáltató Egyesületünk helyiségében végezte a kiválasztási folyamatot.  A megjelenteknek röviden bemutatta a vállalkozását és egyéni elbeszélgetés után két főnek állás lehetőséget ajánlott. Az egyesület munkaerő-piaci támogatásokra, aktuális információkra vonatkozó csoportos tájékoztatókat szervezett az álláskeresők és munkáltatók részére. Csoportos pályaorientációs tanácsadást tartott Nyemcsok Lászlóné, a Békés megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Munkaügyi Kirendeltségének tanácsadója. Többek közt a kapcsolati tőkére, a keresett állások nevesítésének fontosságára, az önéletrajz elkészítésére, a netes lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Dr. Csicsely Ilona Anna ügyvédnő, a személyes tanácsadás szolgáltatás mellett csoportos jogi tanácsadást tartott az aktuális munka jogi kérdésekről, a 2015 évi változásokról. Munkáltatókkal való kapcsolattartás keretében feltérképeztük a munkaerő kereslet-kínálatot valamint az üres munkahelyek feltárását.